Privacy Policy

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Platform Zorgprofessionals van www.pzp.nu. Er zijn situaties waarin jouw gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt. Het is daarom goed dat jij weet wat er mee wordt gedaan en wat je rechten zijn. Als jij je niet prettig voelt bij het gebruik van de gegevens door Platform Zorgprofessionals, neem dan gerust contact op.


1). Wie wij zijn

Platform  Zorgprofessionals heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van uw gegevens. Platform Zorgprofessionals is een BV en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het volgende nummer 72897651.
Wij zijn een collectieve inkooporganisatie die er voor zorgen dat jij, ondanks dat je zelfstandig ondernemer bent, toch kunt profiteren van de voordelen van het collectief. Je vormt je via ons namelijk samen met andere ZZP'ers tot één grote groep.
 

Waarom alleen doen als het ook samen kan?


Platform Zorgprofessionals
Dorpsstraat 56
Landsmeer
1121 BZ
Nederland
www.pzp.nu

2). Doelgegevens

We zullen toelichten voor wat voor doelen de persoonsgegevens worden verzameld door Platform Zorgprofessionals:

1. Contact opnemen en gegevens doorsturen naar onze partners: de gegevens die jij invult op de website zullen worden verzameld, zodat Platform Zorgprofessionals of onze partners contact met je kunnen opnemen. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. De website www.pzp.nu verzamelt online gegevens om de website te verbeteren. Hier worden analytische programma’s voor gebruikt. Deze informatie betreft enkel en alleen de informatie omtrent duur van je websitebezoek en andere geregistreerde gebruiksgewoonten.
3. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staat tot het soort dienstverlening vanuit Platform Zorgprofessionals. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Platform Zorgprofessionals. Wil je niet meer benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kan je dit aangeven door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

3). Ontvangers

Platform Zorgprofessionals is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Wij ontvangen en verwerken je gegevens en stellen vast voor welke doeleinden en hoe lang. De eventuele partijen die betrokken kunnen zijn bij deze uitwisseling van gegevens zijn: 1). Odoo – Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Odoo. De e-mail van Platform Zorgprofessionals wordt ook gehost bij Hostnet, deze komt dus daar terecht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

4). Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Platform Zorgprofessionals, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Daarnaast zal er nooit onzorgvuldig om worden gegaan met de gegevens. 01. Het versturen van nieuwsbrieven: jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Odoo. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt. 02. Contact opnemen: op het moment dat je contact opneemt met Platform Zorgprofessionals via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. 03. Analytics: de gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5). Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Platform Zorgprofessionals of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

6). Jouw rechten

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Platform Zorgprofessionals vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Platform Zorgprofessionals. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Mochten je gegevens niet kloppen of zij zijn veranderd, dan kun je ook altijd een mail sturen zodat wij jouw gegevens kunnen wijzigen. Als je niet langer wil dat jouw gegevens vastgelegd zijn bij Platform Zorgprofessionals, dan heb je recht op het laten wissen van jouw gegevens. Stuur hierover een mail naar Platform Zorgprofessionals. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Platform Zorgprofessionals vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Wij zullen ten alle tijden zorgvuldig omgaan met alle informatie die in ons bezit is.

7). Plichten

Platform Zorgprofessionals verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Platform Zorgprofessionals via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten, producten of het op de hoogte stellen van onze klanten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Platform Zorgprofessionals de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Platform Zorgprofessionals met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Platform Zorgprofessionals behoudt zich het recht de  gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Platform Zorgprofessionals dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Platform Zorgprofessionals te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op, dat kan via de volgende link: contact

Dorpsstraat 56
Landsmeer
1121 BZ Nederland